متن


تشخیص پلاک خودرو

نگارش شده توسط: admin | در تاریخ: 1395/3/14این سامانه با استفاده از دوربین‌های مخصوص، تصویری از خودرو در حال عبور اخذ می‌کند و آن تصویر را جهت پردازش توسط نرم‌افزار تشخیص پلاک خودرو به رایانه ارسال می‌کند.

سیستم تشخیص پلاک خودرو کاربرد های فراوانی دارد که از آن جمله میتوان به اخذ عوارض ،محاسبه مدت سفر ، اتدازه گیری سرعت خودروها، کنترل ترافیک ، پارکینگ های عمومی ، زمینه امنیتی و نظامی اشاره کرد