متن


هدف سایت

نگارش شده توسط: admin | در تاریخ: 1394/2/2معرفی پروژه های کاربردی ترکیبی علوم پایه ،هوش مصنوعی و الکترونیک و نحوه پیاده سازی آن ها هدف این مجموعه می باشد.