25%
تخفیف

Bigdata

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…
0
200,000 تومان 150,000 تومان
25%
تخفیف

هوش مصنوعی چیست؟

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مروز هوش مصنوعی و یادگیری ماشین را در همه عرصه ها مشاهده…
0
200,000 تومان 150,000 تومان