لیست مطالب
object-oriented-programming-oop

برنامه نویسی شیء گرا (OOP)

مفهوم برنامه نویسی شیء گرا: برنامه نویسی شیء گرا (به انگلیسی: Object-Oriented Programming) که به اختصار آن را (OOP) می نامیم،یک شیوه برنامه نویسی است، که ساختار اصلی این نوع از برنامه نویسی شی‌ءها تشکیل می‌دهند. در این شیوه برنامه‌نویسی، ...
Tale til Tekst

بازشناسی گفتار در پایتون

بازشناسی گفتار: هدف از تشخیص گفتار که با نام بازشناسی گفتار شناخته شده‌است، طراحی و پیاده‌سازی سیستمی است که اطلاعات گفتاری را دریافت و فرمان گوینده را استخراج می‌کند. بازشناسی گفتار به رایانه‌ای که توانایی دریافت صدا را دارد (برای مثال ...