پکیج آموزشی

متاسفانه مطلبی یافت نشد!

عماد اصلی
پشتیبان
مدیریت فضای مجازی هوش مصنوعی IRAN-AI.
کاظم دلسوز
مدیر پروژه - توسعه دهنده
مدیریت محصولات (پروژه ها و پکیج ها) هوش مصنوعی IRAN-AI.
محمد قلی پور
توسعه دهنده
مدیریت سایت و محتوای تخصّصی